Ako postaviť spolahlivý trativod?

táto sekcia je stále v príprave!

Uvedený popis nie je komplexným ani odborným návodom na stavbu trativodu. Berte ho iba ako inšpiráciu a poznatky získané od zákazníkov, ktorí mi v priebehu času kládli otázky a odovzávali niektoré skúsenosti. Ja sám som bol na ich strane niekoľkokrát, keď som budoval niekoľko trativodov v rámci rodiny. Stavbou trativodov sa profesne nezaoberám iba sprostredkúvam plastové prepravky pre trativody ako alternatívne šetrné riešenie. Pretože keby ľudia viac rozmýšlali, tak by nebola naša planéta plná odpadu a recyklovali by sme nepotrebné veci lepšie. Bohužiaľ sme takmer všetci nastavení na spotrebu. Mňa mimoriadne baví eko práca s vecami, ktoré iní vyhadzujú ako nepotrebné

Pre prípravu trativodu potrebujete vykonať nasledovné kroky:

Návrh samostaného trativodu

Na návrh trativodu je potrebné zohľadniť množstvo údajov ako

Umiestnenie v priestore
Dažďová voda je zo strechy privádzaná do trativodu plastovými rúrami. Trativod môže byť jeden centrálny , alebo viac. Často sa riešia 2 trativody – každý z protiľahlého roku domu, aby nebolo potrebné ťahať rúry dookola , riešiť komplikované výkopy a spájať ich. Voda privedená do trativodu začne okamžite cez spodnú plochu prepravkového monobloku vsakovať do podzemia. Rýchlosť vsakovania je daná materiálom podložia. Čím je rýchlosť vsakovania väčšia, tým menší trativod budete potrebovať, nie je to však priama úmera. Najideálnejším podkladom pod trativodom je štrk na ktorý odporučam sa dostať ak nie je príliš hlboko. Najhorším podložim pre vsakovanie je čistý íl.

Výpočet objemu
Presné výpočty objemu trativodu sú pomerne komplikované, pretože bežný človek často nemá dostatok údajov a ani nemá vôľu chápať matematické vzorce. Mne sa v praxi osvedčil najviac sedliacky rozum a skúsenosť. Túto alternatívu ponúkam aj Vám. Ak by voči tomuto postupu resp. informáciám niekto namietal, rád sa nechám poučiť, prosím napíšte mi.

Objem pre trativod nie je potrebné počítať presne, pretože v praxi je často jedno, či bude trativod 4m3 alebo 5m3 (kopáč s krompáčom by mi asi povedal niečo iné:-), väčšinou jamu kope aj tak stroj. Tu uvádzam hrubé objemy trativodov podľa plochy strechy za predpokladu, kvalita vsakovania je stredná, teda niečo medzi štrkom a ílom. Ak chcete odvádzať aj vodu z iných plôch, treba alikvotne objem zväčšiť. Trativod naplnený iba hrubým štrkom či betónmi potrebuje niekoľkonásobne väčší objem vykopanej jamy (10 a viackrát).

Plocha strechy v m2   objem v m3
80   4
120   6
160   8

Je potrebné si uvedomiť, že toto je odhad objemu drenážneho priestoru, ktorý prepravky vytvoria. A teda samotná jama musí byť o niečo väčšia kvôli napojeniu prívodnej rúry, manipulačného priestoru pri pokladaní prepraviek a pod. Odhadom o 30 – 40% väčšia – hlavne spredu, zozadu a nezabudnime na zásyp zvrchu.

Výpočet množstva prepraviek

Jedna prepravka má rozmery výška x šírka x dĺžka : 350×300×400 mm a teda zaberá objem 0,042m3. Na 1m3 odhadnutého objemu budete teda potrebovať 25 ks prepraviek. Šírka a dĺžka prepraviek sú normované, výška sa pri jednotlivých výrobcoch môže mierne meniť.

Výkop

Štruktúra jamy bude nasledovná:

Príprava blokov a zviazanie do celku

Celkový trativod odporúčam zložiť z menších monoblokov. Napríklad zviazaním vždy po 4 ks prepraviek v úrovni. Na zviazanie prepraviek použite plastové sťahovacie pásiky – dlhé cca 600 mm(cca 5 ks na 4 prepravky) a tiež menšie cca 300 mm (cca 6–8 ks na 4 prepravky). Pásiky vám zabezpečia že bude celý systém držať dobre pokope. Nešetrite na nich!

Napojenie prítoku do drenážnej jamy

Ako bolo uvedené , je vhodné prívod do trativodu cca 1m a po celej dĺžke navŕtať aby voda namiesto výtoku v jednom bode vytekala distribuovane. Je to ochrana proti upchatiu jediného otvoru. Prívodná rúra by samozrejme mala prichádzať v nezamŕzajúcej hĺbke.

Odvetranie jamy


Odvetranie jamy sa realizuje odvetrávacím komínom. Tento komín nie je nevyhnutný, ak do trativodu odvádzate iba čistú vodu zo striech, z pozemku atď. a máte dimenzovaný trativod na nárazové lejaky. Naopak, je vhodný, ak máte na trativod napojený aj kanalizačný systém z domu – WC, umývadlá a pod. Ide o to, že pri nárazových udlaostiach sa do uzatvoreného objemu valí prudko voda (lejak) a vzdniká podtlak. Sposobí to 2 problémy:

Na ilustračnom obrázku je odvetranie s filtrom. Komín je možné vytiahnuť v ľubovoľnom mieste trativodu.

Geotextília

Geotextília je nutnosť. Slúži na to, aby sa zem nedostala do objemu drenážneho systému, teda do vnútra prepravkového systému. V takom prípade sa Vám trativod časom zanesie a budete ho musieť zase rozkopať, pretože prestane sčasti plniť svoju úlohu. Geotextíliou musíte celý vzniknutý systém prepraviek obaliť. A celý – tým myslím aj zospodu – pre prípad, že by vám stúpla voda a zem sa mohla dostať dnu aj zospodu.

Zakopanie trativodu a zrovnanie terénu

Určite rátajte s tým, že trativod trochu klesne, usadí sa, vrchná vrstva hliny sa utlačí. Teda zásyp môžete s kľudom navýšiť o cca 10–15cm.

ČO JE TRATIVOD?

Trativod, drenážna jama či vsak pre rodinný dom? Každý tomu hovorí trochu inak, účel je však rovnaký – odviesť čo najrýchlejšie a bezpečne prebytočnú vodu z pozemku, strechy, ČOV pri rodinnom dome na miesto, kde neprekáža – teda do skrytej podzemnej jamy a následne ju vsiaknuť do pôdy. Ako naznačuje názov trativod, účelom je rýchlo tratiť vodu tak, aby neprekážala, najlepšie tak, aby ju nebolo vidieť ani počuť. Ako ju zostrojiť svojpomocne, takmer zadarmo a vo vysokej kvalite – to Vás rád naučím. …viac