Úloha trativodu

Základnou úlohou trativodu je odviesť rýchlo a nerušivo čo najďalej veľké množstvo vody z objektu a plôch okolo objektu. Trativod sa navrhuje na prívalovú – špičkovú vodu , ktorá vzniká v najnepriaznivejších podmienkach danej lokality. Najčastejšie ide o nárazové dažde, rýchle topenie snehu atď.

ČO JE TRATIVOD?

Trativod, drenážna jama či vsak pre rodinný dom? Každý tomu hovorí trochu inak, účel je však rovnaký – odviesť čo najrýchlejšie a bezpečne prebytočnú vodu z pozemku, strechy, ČOV pri rodinnom dome na miesto, kde neprekáža – teda do skrytej podzemnej jamy a následne ju vsiaknuť do pôdy. Ako naznačuje názov trativod, účelom je rýchlo tratiť vodu tak, aby neprekážala, najlepšie tak, aby ju nebolo vidieť ani počuť. Ako ju zostrojiť svojpomocne, takmer zadarmo a vo vysokej kvalite – to Vás rád naučím. …viac